Felhasználási feltételek

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK e-shopokhoz

A Koněšín 140 67502 Koněšín ID 06852360, Vojtěch.konecny1@gmail.com e-mail címmel, +420 733 273 268 telefonszámmal rendelkező Vojtěch Konečný társaság jelen általános szerződési feltételei ("Feltételek") szabályozottak ("Seller 268") törvény 1751. §-ának (1) bekezdésének megfelelően a módosított 89/2012. sz. Polgári Törvénykönyv ("Ptk.") az Ön, mint vevő, és mi, mint eladó kölcsönös jogai és kötelezettségei, amelyek a kapcsolódó vagy a a https://www.henrymorgan.cz/ E-shopon keresztül megkötött adásvételi szerződés ("Szerződés") alapján. 

A jelen Feltételek rendelkezései a Szerződés szerves részét képezik. A Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készültek. Az Általános Szerződési Feltételek szövegét egyoldalúan módosíthatjuk vagy kiegészíthetjük. Ez a rendelkezés nem érinti a Feltételek korábbi változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

Mint bizonyára tudja, elsősorban távolról kommunikálunk. Ezért a Szerződésünkhöz is olyan távoli kommunikációs eszközöket alkalmazunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy Ön és Ön egyidejű fizikai jelenléte nélkül is megállapodást kössünk, és így a Szerződés létrejötte távolról, az E-shop környezetben, a weboldal felületén keresztül történik ( "E-shop webes felülete").

Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben az Ön E-shopunkon történő vásárlása során közösen megállapodtunk, akkor ez a konkrét megállapodás elsőbbséget élvez a Feltételekkel szemben.

 1. NÉHÁNY FOGALOMMEGHATÁROZÁS
  1. Az ár az a pénzügyi összeg, amelyet az Árukért fizet;
  2. A szállítási ár az a pénzügyi összeg, amelyet Ön az Áruk kiszállításáért fizet, beleértve a csomagolás árát is;
  3. A teljes ár az Ár és a Szállítási Ár összege;
  4. Az ÁFA a hatályos jogszabályok szerint általános forgalmi adó; 
  5. A számla a teljes árról szóló általános forgalmi adóról szóló törvény szerint kiállított adóbizonylat;
  6. A megrendelés az Ön visszavonhatatlan javaslata áruvásárlási szerződés velünk való megkötésére;
  7. A felhasználói fiók az Ön által megadott adatok alapján létrehozott fiók, amely lehetővé teszi a megadott adatok tárolását, valamint a megrendelt Áruk és megkötött Szerződések történetének tárolását;
  8. Ön az E-shopunkban vásárló személy, akire a törvény vevőként hivatkozik;
  9. Az áruk minden, amit az e-shopban vásárolhat. 
 2. Általános rendelkezések és utasítások 
  1. Áruk vásárlása kizárólag az E-shop webes felületén keresztül lehetséges.
  2. Áruk vásárlásakor az Ön kötelessége, hogy minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően közöljön velünk. Ezért az áru megrendelésekor megadott információkat helyesnek és valósnak tekintjük. 
 3. törvény 5. §-ának megfelelő termék a 167/1998. Ipari, műszaki és kertészeti célokra. Közvetlen fogyasztásra vagy dohányzásra nem alkalmas. A termék természetes fogyásnak van kitéve. 18 éven aluliaknak nem eladó. Tartsa távol gyermekektől.
 4. A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE
  1. Velünk csak cseh nyelven lehet szerződést kötni.
  2. A szerződés távolról, az E-shopon keresztül jön létre, a távoli kommunikációs eszközök igénybevételének költségeit Ön viseli. Ezek a költségek azonban semmiben sem térnek el attól az alapdíjtól, amelyet Ön ezen erőforrások használatáért (vagyis különösen az internet-hozzáférésért) fizet, így nem kell számítania a Teljes Áron felüli további költségekre. . A Megrendelés elküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a távoli kommunikáció eszközeit használjuk. 
  3. Ahhoz, hogy megköthessük a Szerződést, létre kell hoznia egy Megrendelés-tervezetet az E-shopon. Ennek az ajánlatnak a következő információkat kell tartalmaznia:
   1. Tájékoztatás a vásárolt Árukról (az E-shopban Ön a „Kosárba tesz” gombbal jelzi a megvásárolni kívánt árut);
   2. Tájékoztatás az Árról, a Szállítási Árról, a Teljes Ár fizetési módjáról és az Áru szállításának szükséges módjáról; ezek az adatok a Megrendelés tervezetének elkészítése részeként kerülnek megadásra az E-shop felhasználói környezetében, míg az Ár, Szállítási Ár és Teljes Ár adatai automatikusan az Ön által kiválasztott áruk és a szállításuk módja;
   3. Az Ön azonosítója és elérhetőségei, amelyek lehetővé tették az áruk kiszállítását, különösen a név, vezetéknév, szállítási cím, telefonszám és e-mail cím;
   4. Olyan Szerződés esetén, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, tájékoztatást arról is, hogy mennyi ideig szállítjuk Önnek az Árut.
  4. A Megbízás tervezetének elkészítése során módosíthatja, ellenőrizheti az adatokat annak megalkotásáig. A „Megrendelés fizetéshez kötött” gomb megnyomásával végzett ellenőrzést követően létrejön a Megrendelés. A gomb megnyomása előtt azonban meg kell erősítenie, hogy ismeri és elfogadja jelen Feltételeket, ellenkező esetben a Megrendelés létrehozása nem lehetséges. A jelölőnégyzet megerősítésre és hozzájárulásra szolgál. A „Megrendelés fizetéshez kötve” gomb megnyomása után az összes kitöltött adatot közvetlenül hozzánk küldjük.
  5. Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül visszaigazoljuk, miután az megérkezett hozzánk a Megrendelésben megadott e-mail címére küldött üzenettel. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalóját. A Megrendelés részünkről történő visszaigazolásával létrejön a Szerződés köztünk és Ön között. A Megrendelés napján hatályos szövegezési feltételek a Szerződés szerves részét képezik.
  6. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem tudjuk visszaigazolni a megrendelését. Ezek különösen olyan helyzetek, amikor az Áruk nem állnak rendelkezésre, vagy amikor Ön a részünkről megengedettnél nagyobb számú Árut rendel. Az E-shopon belül azonban mindig előzetesen tájékoztatjuk Önt az áruk maximális számáról, így ez nem lehet meglepő. Abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudjuk visszaigazolni a Megrendelést, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Szerződés megkötésére a Megrendeléshez képest módosított formában. Ebben az esetben a szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. 
  7. Abban az esetben, ha az E-shopban vagy a Megrendelés-tervezetben nyilvánvalóan téves Ár szerepel, nem vagyunk kötelesek az Árut ezen az áron szállítani Önnek, még akkor sem, ha megkapta a Megrendelés visszaigazolását, és ezért a Szerződés létrejött. arra a következtetésre jutott. Ilyen helyzetben azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Megrendeléshez képest módosított formában új Szerződés megkötésére. Ebben az esetben az új Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. Amennyiben ajánlatunkat annak elküldésétől számított 3 napon belül sem erősíti meg, jogunkban áll elállni a megkötött Szerződéstől. Nyilvánvaló hibának minősül az Árban például az a helyzet, amikor az Ár nem felel meg a többi eladónál szokásos árnak, vagy hiányzik vagy hiányzik egy szám.
  8. A Szerződés megkötése esetén Ön köteles a teljes árat megfizetni.
  9. Ha felhasználói fiókot állított be, azon keresztül rendelhet. Ön azonban ilyen esetben is köteles ellenőrizni az előre kitöltött adatok helyességét, valóságtartalmát és teljességét. A Megrendelés elkészítésének módja azonban megegyezik a Felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlóéval, előnye azonban, hogy nem kell ismételten kitöltenie azonosító adatait.
  10. Bizonyos esetekben engedményt adunk az Áruk vásárlásához. A kedvezmény biztosításához a Megrendelés-tervezet részeként az előre meghatározott mezőben ki kell töltenie a kedvezményre vonatkozó adatokat. Ha így tesz, az Árut kedvezményesen biztosítjuk Önnek.
 5. Felhasználói fiók
  1. Az E-shopban történő regisztrációja alapján hozzáférhet felhasználói fiókjához. 
  2. Felhasználói fiók regisztrálásakor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni, illetve változás esetén frissíteni. 
  3. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Az Ön kötelessége, hogy ezeket a hozzáférési kódokat bizalmasan kezelje, és ezeket az adatokat senkinek ne adja át. Abban az esetben, ha visszaélnek velük, nem vállalunk felelősséget. 
  4. A felhasználói fiók személyes, ezért Ön nem jogosult harmadik félnek engedélyezni annak használatát.
  5. Törölhetjük felhasználói fiókját, különösen, ha egy évnél hosszabb ideig nem használja, vagy ha megszegi a Szerződésben vállalt kötelezettségeit.
  6. Előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem érhető el folyamatosan, különös tekintettel a hardver és szoftver berendezések szükséges karbantartására.
 6. ÁRAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK, TULAJDONFOGLALÁS
  1. Az ár mindig az E-shopon belül, a Megrendelés-tervezetben és természetesen a Szerződésben is szerepel. Az E-shopban az Árukra meghatározott Ár és a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár közötti eltérés esetén a Megrendelés-tervezetben meghatározott Ár az irányadó, amely mindig megegyezik a Szerződésben szereplő árral. A Megrendelés-tervezet részeként feltüntetésre kerül a szállítási ár, vagy az ingyenes szállítás feltételei is. 
  2. A teljes ár ÁFA-t tartalmaz, amely tartalmazza a törvényben meghatározott összes díjat. 
  3. A Szerződés megkötése után és az Áru átadása előtt a Teljes ár megfizetésére kötelezzük Önt. A teljes árat az alábbi módokon fizetheti ki:
   1. Banki átutalás. Fizetési információkat a Megrendelés visszaigazolásaként küldünk Önnek. Banki átutalásos fizetés esetén a végösszeg 30 napon belül esedékes

 

 1. Utánvétes fizetés. Ebben az esetben a fizetés az Áru leszállításakor történik, nem az Áru átadásával. Utánvétes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
 2. Személyes átvételre készen. Az árut készpénzben fizetheti, ha azokat telephelyünkön átveszik. Személyes átvételkor készpénzes fizetés esetén a teljes ár az Áru átvételekor esedékes.
 1. A számlát a teljes ár kifizetését követően elektronikus formában állítjuk ki, és az Ön e-mail címére küldjük. A számla fizikailag is csatolva lesz az Árukhoz, és elérhető a Felhasználói fiókban.
 2. Az Áru tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha kifizette a teljes árat és átvette az árut. Banki átutalással történő fizetés esetén a Teljes ár kifizetése számlánkon történő jóváírással történik, egyéb esetekben fizetéskor.
 1. ÁRUK SZÁLLÍTÁSA, A DOLGOK KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATÁNAK ÁTRUHÁZÁSA
  1. Az árut az Ön által választott módon szállítjuk ki Önnek, és az alábbi lehetőségek közül választhat:
   1. Személyes átvétel Zásilkovna kiszállítási pontjain, 
   2. Szállítás PPL CZ, Zásilkovna közlekedési társaságokon keresztül;
  2. Az árut csak Csehországon belül lehet kiszállítani.
  3. Az Áruk szállítási ideje mindig a rendelkezésre állástól, valamint a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az Áruk várható szállítási idejét a Megrendelés visszaigazolásában közöljük. Az E-shopon feltüntetett időpont tájékoztató jellegű, és eltérhet a tényleges szállítási időtől. A telephelyen történő személyes átvétel esetén minden esetben e-mailben értesítjük az áru átvételének lehetőségéről. 
  4. Az Áru fuvarozótól történő átvétele után az Ön kötelessége ellenőrizni az Áru csomagolásának sértetlenségét, és hiba esetén haladéktalanul értesíteni erről a fuvarozót és minket. Abban az esetben, ha a csomagoláson olyan hiba található, amely jogosulatlan kezelésre és a küldeménybe való belépésre utal, nem kötelessége átvenni az Árut a fuvarozótól. 
  5. Abban az esetben, ha Ön megszegi az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét, az Általános Szerződési Feltételek 6.4. pontja szerinti esetek kivételével, ez nem jelenti az Áruk Önnek való szállítására vonatkozó kötelezettségünk megszegését. Ugyanakkor az a tény, hogy Ön nem veszi át az Árut, nem jelenti a köztünk és Ön között létrejött szerződéstől való elállást. Ilyen esetben azonban jogunkban áll elállni a Szerződéstől, ha Ön lényegesen megszegi a Szerződést. Ha úgy döntünk, hogy gyakoroljuk ezt a jogot, az elállás azon a napon lép hatályba, amikor az elállást kézbesítjük Önnek. A Szerződéstől való elállás nem érinti a fuvarozás árának megtérítéséhez való jogot, illetve a kár megtérítéséhez való jogot, ha az felmerült.
  6. Ha az Ön részéről felmerülő okok miatt az Árut ismételten vagy a Szerződésben megállapodotttól eltérő módon kézbesítik, az Ön kötelessége, hogy megtérítse az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségek kifizetéséhez szükséges fizetési adatokat a Szerződésben megadott e-mail címére küldjük meg, és az e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül esedékesek.
  7. Az Áru veszélyes sérülése az átvétel pillanatában száll át Önre. Abban az esetben, ha Ön nem veszi át az Árut, az Általános Szerződési Feltételek 6.4 pontja szerinti esetek kivételével, az Áru sérülésének kockázata abban a pillanatban száll át Önre, amikor lehetősége nyílt átvenni. , de a saját okok miatt nem vette át őket. Az Áru sérülésének kockázatának áthárítása azt jelenti, hogy ettől a pillanattól kezdve Ön viseli az Áruk elvesztésével, megsemmisülésével, sérülésével vagy bármilyen minőségromlásával kapcsolatos valamennyi következményt.
  8. Abban az esetben, ha az Áru nem volt raktáron az E-shopban, és a rendelkezésre állás hozzávetőleges időpontja volt feltüntetve, mindig tájékoztatjuk Önt az alábbi esetekben:
   1. az Áru gyártásának rendkívüli megszakítása, melynek során mindig tájékoztatjuk Önt a rendelkezésre állás új várható időpontjáról vagy arról, hogy az Árut nem tudjuk kiszállítani;
   2. Szállítónk áruk szállításának késése, miközben mindig tájékoztatjuk Önt az új várható szállítási időről.
  9. Abban az esetben, ha az Árut a Megrendelés visszaigazolásában meghatározott szállítási határidő lejártától számított 30 napon belül sem tudjuk Önnek bármilyen okból kiszállítani, mi és Ön jogosult elállni a Szerződéstől.
 2. HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL SZÁRMAZÓ JOG
  1. Garantáljuk, hogy az Áru sérülésének kockázatának az Általános Szerződési Feltételek 6.7. pontja szerinti átruházása időpontjában az Áru hibamentes, különösen, ha:
   1. rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben Önnel megállapodtunk, és ha ezekről kifejezetten nem állapodtunk meg, akkor azokkal, amelyeket az Áru leírásában közöltünk, vagy amelyek az Áru jellegére tekintettel elvárhatók;
   2. alkalmas az általunk meghatározott célokra vagy az ilyen típusú Árukra szokásos célokra;
   3. megfelel az egyeztetett minta minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy kialakítást a minta szerint határozták meg;
   4. megfelelő mennyiségű és súlyú;
   5. megfelel a jogszabályok által vele szemben támasztott követelményeknek;
   6. harmadik fél jogai nem terhelik.
  2. A hibás teljesítésből eredő jogokkal kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925. §-ának, 2099-2117. §-ának és 2161-2174. §-ának rendelkezései, valamint a 634/1992. , a fogyasztóvédelemről szóló, későbbi módosításokkal).
  3. Abban az esetben, ha az Áru hibás, azaz különösen, ha a 7.1. pont szerinti feltételek bármelyike ​​nem teljesül, Ön értesíthet minket a hibáról, és gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait (azaz reklamálhat az Áruval kapcsolatban) egy nyilatkozat megküldésével. e-mailben vagy levélben az Azonosító adataink között felsorolt ​​címeinkre. Reklamációhoz használhatja az Általunk biztosított formanyomtatvány-mintát is, amely az Általános Szerződési Feltételek 1. számú mellékletét képezi. A hibás teljesítéshez fűződő jogának gyakorlása során Önnek meg kell választania a hiba elhárításának módját, és ezt a választást utólag nem módosíthatja, kivéve a 7.4. pont szerinti eseteket, hozzájárulásunk nélkül. A reklamációt az Ön hibás teljesítésből eredő jogának megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem a hiba elhárítását választja, Önt a 7.5. pontban felsorolt ​​jogok illetik meg olyan helyzetekben is, amikor a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megszegése volt. 
  4. Ha a hibás teljesítés a Szerződés lényeges megsértése, Önt az alábbi jogok illetik meg:
   1. a hiba elhárítása új Termék hibamentes átadásával, vagy a Termék hiányzó részének átadásával;
   2. a hiba elhárítása az Áru javításával;
   3. ésszerű engedménnyel az Árból;
   4. hogy elálljon a Megállapodástól.

Abban az esetben, ha Ön az a) vagy b) pont szerinti megoldást választja, és a hibát ily módon az általunk jelzett ésszerű határidőn belül nem távolítjuk el, vagy tájékoztatjuk, hogy a hibát ily módon nem távolítjuk el a mind a c) és d) pontok szerinti jogai megilletik, még akkor is, ha eredetileg nem kérték a panasz részeként. Ugyanakkor, ha úgy dönt, hogy a hibát az Áru kijavításával távolítja el, és azt tapasztaljuk, hogy a hiba helyrehozhatatlan, értesítjük Önt, és Ön más módszert is választhat a hiba elhárítására.

 1. Ha a hibás teljesítés a Szerződés nem érdemi megszegése, Önt az alábbi jogok illetik meg:
  1. a hiba elhárítása új Termék hibamentes átadásával, vagy a Termék hiányzó részének átadásával;
  2. a hiba elhárítása az Áru javításával; 
  3. méltányos kedvezménnyel az Árból. 

Ha azonban a hibát nem távolítjuk el időben, vagy megtagadjuk a hiba elhárítását, Önnek jogában áll elállni a szerződéstől. Elállhat abban az esetben is, ha az Árut nem tudja rendeltetésszerűen használni az Áru javítását követően ismétlődő hibák miatt, vagy az Áru nagyszámú hibája esetén.

 1. Lényeges vagy nem lényeges szerződésszegés esetén Ön nem állhat el a Szerződéstől, és nem követelheti új termék szállítását, ha nem tudja visszaküldeni az árut abban az állapotban, ahogy azt átvette. Ez azonban nem vonatkozik a következő esetekben:
  1. ha az Áru állapotában a hiba feltárása céljából végzett vizsgálat eredményeként változás következett be;
  2. ha az Árut a hiba felfedezése előtt használták;
  3. ha az Áruk változatlan állapotban történő visszaküldésének lehetetlenségét nem az Ön tette vagy mulasztása okozta,
  4. ha az Árut a hiba felfedezése előtt a rendeltetésszerű használat során eladták, elfogyasztották vagy megváltoztatták; ha azonban ez csak részben történt meg, az Áru visszaküldhető része az Ön felelőssége, és ebben az esetben az Árának az Áruk egy részének használatából származó hasznának megfelelő része nem kerül visszaadásra. .
 2. A panasz beérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazoljuk az Ön e-mail címére a panasz kézhezvételét, a beérkezés időpontját és a panaszkezelés becsült időtartamát. A panaszt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a beérkezéstől számított 30 napon belül kezeljük. A határidő közös megegyezésünk alapján meghosszabbítható. Ha a határidő hiába telik le, Ön elállhat a Szerződéstől.
 3. A kárrendezésről e-mailben értesítjük. Ha a panasz megalapozott, Ön jogosult a felmerült költségek megtérítésére. Ezeket a költségeket Önnek igazolnia kell, például nyugtákkal vagy a szállítási árról szóló bizonylatokkal. Abban az esetben, ha a hibát új Áru leszállításával orvosolták, az Ön kötelessége az eredeti Árut visszaküldeni nekünk, de a visszaküldés költségeit Mi álljuk.
 4. Ha Ön vállalkozó, köteles haladéktalanul bejelenteni és reklamálni a hibát, miután azt felfedezte, de legkésőbb az Áru átvételét követő három napon belül.
 5. Ha Ön fogyasztó, a fogyasztási cikkben fellépő hiba esetén az áru átvételétől számított 24 hónapon belül joga van a hibás teljesítésből eredő jogait érvényesíteni. 
 6. A hibajogra vonatkozó rendelkezések nem érvényesek az alábbi esetekben:
  1. Olyan áruk, amelyeket alacsonyabb áron adnak el olyan hiba miatt, amelyre alacsonyabb áron állapodtak meg;
  2. az Áruk szokásos használatából eredő elhasználódása;
  3. használt Áru olyan hibája miatt, amely megfelel az áru használatának vagy elhasználódásának, amikor Ön átvette azokat;
  4. amikor az Áruk természetéből következik.
 1. a szerződéstől való elállás
  1. A Szerződéstől való elállás, azaz a közöttünk és Ön között fennálló szerződéses jogviszony megszűnése a kezdettől fogva történhet a jelen cikkben, vagy a Feltételek egyéb rendelkezéseiben meghatározott okokból és módokon, amelyekben az elállás lehetősége kifejezetten szerepel. megállapított.
  2. Ha Ön fogyasztó, azaz olyan személy, aki az üzleti tevékenysége körén kívül árut vásárol, joga van indoklás nélkül elállni a Szerződéstől az Áru leszállításától számított 14 napon belül, a Szerződés 1829. a Ptk. Abban az esetben, ha olyan Szerződést kötöttünk, amelynek tárgya többféle Áru, vagy az Áruk több részének leszállítása, ez az időszak csak az Áru utolsó részének leszállításának napjával kezdődik, és az az eset, ha olyan Szerződést kötöttünk, amely alapján rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, az első szállítás kézbesítésének napján kezdődik. A Szerződéstől bármely bizonyítható módon elállhat (különösen e-mailben vagy levélben az azonosító adataink között feltüntetett címeinkre). Elálláshoz használhatja az Általunk biztosított formanyomtatvány-mintát is, amely az Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletét képezi.
  3. Ön azonban fogyasztóként sem állhat el a Szerződéstől abban az esetben, ha a Szerződés tárgya:
   1. Olyan áruk, amelyek Ára akaratunktól függetlenül a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, és előfordulhat a Szerződéstől való elállási időszak alatt;
   2. olyan szeszes italok szállítása, amelyek csak harminc nap elteltével szállíthatók, és áruk akaratunktól függetlenül függ a pénzpiaci ingadozásoktól;
   3. Olyan áruk, amelyeket az Ön kívánsága szerint vagy az Ön számára módosítottak;
   4. Romlandó áruk és olyan áruk, amelyek a kiszállítást követően helyrehozhatatlanul összekeveredtek egy másikkal;
   5. A csomagolásból eltávolított, zárt csomagolású áru, amely higiéniai okokból nem küldhető vissza;
   6. hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítása, ha az eredeti csomagolás sérült;
   7. újságok, folyóiratok vagy magazinok kézbesítése;
   8. digitális tartalom kézbesítése, ha azt nem fizikai adathordozón, és az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával kézbesítették az elállási határidő lejárta előtt, és tájékoztattuk, hogy Önnek nincs joga elállni a Szerződéstől.
  4. Az Általános Szerződési Feltételek 8.2. pontja szerinti elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön ezen időszak alatt értesítést küld nekünk arról, hogy eláll a Szerződéstől.
  5. A Szerződéstől való elállás esetén az Árat az elállás hatályba lépésétől számított 14 napon belül visszautaljuk arra a számlára, amelyről azt jóváírták, vagy a Szerződéstől való elállásra kiválasztott számlára. Az összeget azonban nem térítjük vissza mindaddig, amíg vissza nem küldi nekünk az árut, vagy amíg nem bizonyítja, hogy visszaküldték nekünk. Kérjük, hogy az árut tisztán, lehetőség szerint az eredeti csomagolással együtt juttassa vissza hozzánk.
  6. A Szerződéstől való elállás esetén a Feltételek 8.2. pontja szerint Ön köteles az Árut részünkre elküldeni az elállást követő 14 napon belül, és viselni az áru részünkre való visszaküldésével kapcsolatos költségeket. Másrészt Ön jogosult a szállítási ár visszatérítésére, de csak az általunk az Áru kézbesítésére felajánlott legolcsóbb Áru szállítási módnak megfelelő összegben. A megkötött Szerződés megsértése miatti elállás esetén az áru visszaküldésével járó költségeket is fizetjük, de itt is csak a felkínált Áru legolcsóbb szállítási módjának megfelelő szállítási díj erejéig. általunk az Áru leszállításakor.
  7. Ön felelősséggel tartozik felénk a károkért abban az esetben, ha az Áruk megsérülnek abból adódóan, hogy azokat a természetüknél és tulajdonságaiknál ​​eltérő módon kezelte. Ebben az esetben az okozott kárról számlát állítunk ki, miután az Árukat visszaküldték részünkre, és a számlázott összeg 14 napon belül esedékes. Abban az esetben, ha még nem küldtük vissza Önnek a Nyereményt, jogosultak vagyunk a költségigényt a Nyeremény visszaszolgáltatására vonatkozó követelésével beszámítani.
  8. Bármikor jogunkban áll elállni a szerződéstől, mielőtt az árut átadnánk Önnek, ha objektív okok állnak fenn, amelyek miatt az Árut nem lehet kiszállítani (különösen harmadik felek részéről vagy a természeten alapuló okok miatt). pontjában meghatározott időszak lejárta előtt is, még a 6.9. Feltétel. Akkor is elállhatunk a Szerződéstől, ha nyilvánvaló, hogy Ön szándékosan helytelen adatokat adott meg a Megrendelésben. Abban az esetben, ha Ön üzleti tevékenysége keretében, azaz vállalkozóként vásárol árut, bármikor jogunkban áll indoklás nélkül elállni a Szerződéstől.
 2. A fogyasztókkal fennálló viták rendezése
  1. A vevővel kapcsolatban az 1826. § (1) bekezdése értelmében semmilyen magatartási kódex nem köt bennünket. e) Ptk.
  2. Fogyasztói panaszokat a vojtech.konecny@gmail.com elektronikus címen kezelünk A panasz kezeléséről a vásárló elektronikus címére tájékoztatást küldünk.
  3. A Szerződésből eredő fogyasztói viták peren kívüli rendezése a Cseh Kereskedelmi Felügyelet feladata, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, internetcím: http:/ /www.coi.cz . A http://ec.europa.eu/consumers/odr internetes címen található online vitarendezési platform felhasználható az eladó és a vásárló – aki fogyasztó – közötti viták rendezésére az elektronikus úton megkötött adásvételi szerződésből eredően.
  4. A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, internetcím: http://www.evropskyspotrebitel.cz a kapcsolattartó pont az 524/2013/EU rendelet értelmében. Az Európai Parlament és a Tanács 2013. május 21-i rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Rendelet az online fogyasztói jogviták megoldásáról) .
 3. Záró rendelkezések
  1. Ha a mi és az Ön jogviszonya nemzetközi elemet tartalmaz (azaz például árut küldünk a Cseh Köztársaság területén kívülre), a kapcsolatra mindig a Cseh Köztársaság joga az irányadó. Ha azonban Ön fogyasztó, ez a megállapodás nem érinti a törvényi előírásokból eredő jogait.
  2. Minden írásos levelezést elektronikus levélben kézbesítünk. E-mail címünk az Azonosító adataink alatt található. A levelezést a Szerződésben, a Felhasználói fiókban megadott e-mail címére, vagy amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk, kézbesítjük.
  3. A szerződés csak írásos megállapodásunk alapján módosítható. Azonban jogosultak vagyunk a jelen Feltételek módosítására és kiegészítésére, de ez a változás nem érinti a már megkötött Szerződéseket, hanem csak azokat a Szerződéseket, amelyek a változás hatálybalépése után jönnek létre. A változásról azonban csak abban az esetben értesítjük, ha Ön létrehozta a felhasználói fiókot (hogy új Áruk rendelése esetén rendelkezzen ezzel az információval, de a változás nem jelent felmondási jogot, mivel nem rendelkezünk megkötött szerződés, amely felmondható), vagy a Szerződés alapján Ön köteles az Árut rendszeresen és ismételten leszállítani. A változásról legalább 14 nappal a változás hatályba lépése előtt tájékoztatást küldünk e-mail címére. Ha a változásról szóló tájékoztatás elküldésétől számított 14 napon belül nem kapjuk meg Öntől a rendszeres és ismételt áruszállításra kötött szerződés megszűnését, az új feltételek a Szerződésünk részévé válnak, és a változás hatálybalépését követő következő áruszállításra vonatkoznak. A felmondási idő 2 hónap.
  4. Vis maior vagy előre nem látható események (természeti katasztrófa, világjárvány, üzemzavar, alvállalkozói kimaradás stb.) esetén nem vállalunk felelősséget a vis maior következtében vagy azokkal összefüggésben okozott károkért, és ha a vis maior állapota 10 napnál hosszabb ideig tart, Önnek és Önnek jogában áll elállni a Szerződéstől.
  5. Az Általános Szerződési Feltételek melléklete tartalmazza a reklamációhoz és a szerződéstől való elálláshoz szükséges nyomtatványmintát.
  6. A szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, elektronikus formában archiváljuk nálunk, de az Ön számára nem érhető el. Azonban a jelen Feltételeket és a Megrendelés visszaigazolását a Megrendelés összefoglalójával mindig e-mailben kapja meg, így a Szerződéshez együttműködésünk nélkül is mindig hozzáférhet. Javasoljuk, hogy mindig mentse el a Megrendelés visszaigazolását és a Feltételeket.
  7. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.11.01-től lépnek hatályba

1. számú melléklet - Panaszűrlap

Címzett: Vojtěch Konečný, Koněšín 14í, 67502. 

Panaszt tenni

A megállapodás megkötésének időpontja:

Vezetéknév, keresztnév:

Cím:

Email cím:

Panasz tárgyát képező áruk:

A termék hibáinak leírása:

A követelés feldolgozásának javasolt módja, vagy bankszámlaszám megadása a kedvezmény biztosításához:

Egyúttal kérem a panasz alkalmazásáról visszaigazolás kiadását, melyben feltüntetem, hogy mikor éltem e jogommal, mi a panasz tartalma, igényemmel együtt, ideértve a panasz elbírálásának időpontját és módját is.

 

Dátum:

Aláírás: 2. számú melléklet - Szerződéselállási nyomtatvány

Címzett: Vojtěch Konečný, Koněšín 14í, 67502.

Kijelentem, hogy elállok a Szerződéstől:

A megállapodás megkötésének időpontja:

Vezetéknév, keresztnév:

Cím:

Email cím:

A Szerződés hatálya alá tartozó áruk specifikációi:

Az átvett összeg visszaküldésének módja, vagy a bankszámlaszám feltüntetése:

Ha a vásárló fogyasztó, akkor joga van arra, hogy az árut a Vojtěch Konečný cég e-shopján keresztül rendelje meg, Koněšín 14í, 67502. törvény 1837. §-ában meghatározott esetek kivételével ("Vállalat") vagy egyéb távoli kommunikációs eszközzel. számú, módosított 89/2012 Ptk. sz., a már megkötött adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül indoklás és kötbér nélkül eláll. Az elállásról a vevő köteles a Társaságot írásban a Társaság telephelyének címére vagy elektronikusan a mintanyomtatványon feltüntetett e-mail címére bejelenteni. 

Ha a vásárló, aki fogyasztó, eláll az adásvételi szerződéstől, köteles a Vállalkozástól átvett árut indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállást követő 14 napon belül a Társaság részére elküldeni vagy átadni. 

Ha a vásárló, aki fogyasztó, eláll az adásvételi szerződéstől, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldi neki az összes pénzeszközt (a leszállított áru vételárát), beleértve a szállítási költséget is, amelyet az adásvételi szerződések alapján kapott tőle, ugyanúgy. Ha a vevő a Társaság által kínált legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, a Társaság csak a legolcsóbb áruszállítási módnak megfelelő összegben téríti meg a vevőnek az áru szállítási költségét. felajánlott. A Társaság nem köteles az átvett pénzt visszaküldeni a vevőnek, mielőtt az árut vevő átadja, vagy bizonyítja, hogy az árut a Társaságnak elküldte.

Kendertermékeink nem fogyasztásra, égetésre vagy belélegzésre szolgálnak. Használja ipari, műszaki és kertészeti célokra.

 

Időpont: 2022.11.01

Aláírás: végleges